Formularz kontaktowy


Rezygnacja z udziału w akcji
Strona wyświetla się nieprawidłowo
Nie mogę założyć profilu
Nie mogę wziąć udziału w programie "Idea Wolności"
Inny temat
REGULAMIN PROMOCJI  |  REGULAMIN programu "Idea Wolności"  |  KONTAKT
Promocja dostępna tylko dla nowych klientów  

Program "Idea Wolności" (dalej „Program”) organizowany przez Idea Bank S.A. (dalej "Bank") jest skierowany do osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. W Programie mogą wziąć udział tylko nowi klienci Banku w rozumieniu Regulaminu Programu. Uczestnik Programu będzie uprawniony do obniżenia oprocentowania do wysokości 0% oraz poszczególnych opłat do wysokości 0 zł, po spełnieniu następujących warunków: zawrze z Bankiem Umowę Kredytową w zależności od wybranego Wariantu Programu oraz Umowę o Rachunek, dodatkowo wywiąże się z zobowiązań wynikających z postanowień zawartej przez siebie Umowy Kredytowej i Umowy o Rachunek, a także zapewni comiesięczne wpływy na rachunku bieżącym, w wysokości uzależnionej od wybranego Wariantu i dokona comiesięcznych przelewów do ZUS tytułem wymaganych składek ubezpieczeniowych oraz comiesięcznych przelewów tytułem zaliczki na podatek do US albo wykona comiesięczne transakcje bezgotówkowe kartą płatniczą wydaną Uczestnikowi do rachunku bieżącego na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł. Szczegółowe warunki Programu, zawarte są w Regulaminie Programu "Idea Wolności" dostępnym na stronie internetowej www.ideabank.pl

Aby skorzystać z promocji i otrzymać 100 zł premii, należy zarejestrować się w akcji. Po dokonaniu rejestracji należy kliknąć przycisk "Wypróbuj za darmo i odbierz 100 zł premii", wypełnić wniosek i otworzyć kredyt w rachunku w Idea Banku. UWAGA! Z jednego konta w aplikacji akcji można tylko raz skorzystać z oferty.

Copyright © by Agora S.A.